JAVNI NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA


28.7.2017.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 24/17), članka 22. Statuta Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti, te suglasnosti Ministarstva kulture RH, KLASA: 112-01/17-01/0404, URBROJ: 532-06-02-02/6-17-04, od 17. srpnja 2017., ravnateljica Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

 

1. SPREMAČ/ICA, 1 izvršitelj/ica

 

UVJETI:

– NSS ili SSS

– radno iskustvo: 1 godina

– prednost: radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

 

Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili preslici, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

životopis

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi: preslik svjedodžbe

– preslik domovnice

– potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6

   mjeseci).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku. 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja s naznakom "Natječaj za spremača/icu" na adresu: Hrvatski muzej naivne umjetnosti, Ulica sv. Ćirila i Metoda 3, 10000 Zagreb. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 


Hrvatski muzej naivne umjetnosti

 

 

 

 

 

Objava: 28. 7. 2017.   

Kontakt

Hrvatski muzej naivne umjetnosti
Sv. Ćirila i Metoda 3,
Gornji grad
10000 Zagreb, Republika Hrvatska
OIB: 57897955082
tel/fax: +385.1.4851911
            +385.1.4852125
e-mail: info@hmnu.hr

Info

Ponedjeljak-subota: 10 - 18 sati
Nedjelja: 10 - 13 sati
Državnim blagdanom zatvoreno

Cijene ulaznica
Odrasli - 25 kuna
Učenici, studenti, umirovljenici, osobe s invaliditetom: 15 kuna
Obiteljska ulaznica s djecom do 15 godina: 50 kuna
 
Grupni posjeti odrasli (10-25 osoba): 15 kuna
Grupni posjeti djeca, učenici, studenti (10-25 osoba): 10 kuna

Stručna vodstva
Uz prethodnu najavu na telefon ili e-mail, na hrvatskom i engleskom jeziku - 200 kuna za grupe (10-25 osoba) i 300 kuna za individualna vodstva (manje od 10 osoba).

HMNU nema omogućen pristup osobama s invaliditetom niti ima parkiralište za vozila posjetitelja